Radie: Av
Radie:
km Sök i närheten
Sök

Gladan & Vråkens Vandrarhem

Gladan & Vråkens Vandrarhem

Gladan & Vråken ligger för sej själv i en bokskog uppe på den södra delen av Linderödsåsen i anslutning till Verkeåns naturreservat

Här finns ädellövskogar, ängs & hagmarker. Du hittar till oss längs en mindre väg (glest trafikerad) mellan Brösarp och Christinehofs slott – ekopark. Här finns stillheten med utsikt över ett vackert och variationsrikt landskap.

Galleri

Mer information

Translate »