Klicka på knappen för att visa karta
Radie: Av
Radie:
km Sök i närheten där du befinner dig
Sök

Sökhjälp

Sök direkt på kartan

Du kan söka direkt på kartan genom att zooma, flytta eller klicka på ”clustermarkeringar” som visar om det finns flera alternativ i området. ”Clustermarkeringar” visas som cirkel med siffra. Du kan även ändra hur du vill att kartan skall visas: normal (utgångsläge), satellit eller gatunivå. Gatunivå (Streetview) får du fram genom att flytta gulfärgade ikonen för ”person” som finns uppe till höger på kartan till den position du vill se ”gatunivå” på.

Fritextsök

I fritextsökfältet kan du söka på namn. Ex. ”Vandrarhem ”x namn”. Tänk på att man måste stava rätt för att ett sökresultat skall visas rätt. 

Kategori sök

I Kategorifältet kan du välja kategori. Kombinera kategorivalet med region så får du resultatet i det område du vill åka till. Du kan sedan ”zooma” in eller flytta kartan i det område du vill titta närmare på. För närvarande har vi endast ”Vandrarhem” som möjligt kategorisök.

Plats

Här kan du välja region, län eller ort. Välj att scrolla eller skriva. så fort du börjar skriva något kommer förslag som du kan välja direkt.

I närheten

Vill du se vandrarhem i närheten där du just nu befinner dig så kan du klicka på gröna knappen sidan om sökfältet ”kugghjul”. Här kan du välja avstånd upp till 10 mil. Vandrarhem visas då inom den radie du valt.

Se alla vandrarhem listade region/län/ort

Välj först region nedan. Efter du har valt region så visas alla vandrarhem på karta och listas med möjlighet att filtrera sökning på län/ ort.

Regionindelning

Högst upp
Translate »